تا ابد یاد شهیدان زنده است.....

ساخت وبلاگ
چکیده : تا ابدمدیون وجود همین جوانانی هستیم  که مردانه ایستادند؛عاشقانه خون دادند تا که حتی یک وجب از خاک کش... با عنوان : تا ابد یاد شهیدان زنده است..... بخوانید :

تا ابدمدیون وجود همین جوانانی هستیم  که مردانه ایستادند؛عاشقانه خون دادند تا که حتی یک وجب از خاک کشورمان کم نشود؛امنیت پیدا کردیم؛ابهت پیدا کردیم وقدرتمان بر جهانیان ثابت شد؛هیچ قدرتی جرأت ندارد به کشورمان نگاه چپ داشته باشد؛جهانیان به حقانیتمان پی بردند؛جهانیان اذعان به قدرت وپیشرفتمان نمودند؛شکست تروریستها در کشورهای همسایه  وامنیت این کشورها مرهون شهدای ماست ؛اکنون از توان نظامیمان هراس دارند ...اگر این دلیران نبودندکسی چه می دانست که......پس به یادشان باشیم

و ادامه دهنده راه و مرام و هدفشان ...

...
نویسنده : بازدید : 2 تاريخ : شنبه 24 آذر 1397 ساعت: 12:01