ماده108 (رهایی از خدمت) بازنشستگی پیش از موعد

ساخت وبلاگ
چکیده : ماده108 (رهایی از خدمت)بازنشستگی  پیش از موعدپرسنلی که یک یا چند عضو خود یا بخشی از آن را برای همیشه... با عنوان : ماده108 (رهایی از خدمت) بازنشستگی پیش از موعد بخوانید :

ماده108 (رهایی از خدمت)

بازنشستگی  پیش از موعد

پرسنلی که یک یا چند عضو خود یا بخشی از آن را برای همیشه از دست دهند، یا بیش از یک سال به منظور درمان بستری گردند، و یا به علت فقدان سلامتی ، تمام یا بخشی از توان کاری خود را از دست بدهند و تا یک سال کارآیی خود را به دست نیاورند، چنانچه در یکی از موارد مذکور در ماده فوق این وضعیت برای آنان به وجود آمده باشد جانباز و در سایر موارد معلول شناخته می شوند.
جانبازان و معلولین از نظر وضعیت خدمتی مشمول یکی از بندهای زیر خواهند شد:
الف - پرسنلی که خسارت وارده بر عضو یا اعضا آنان و یا میزان کارآیی از دست رفته ایشان جزئی بوده و امکان ادامه خدمت بدون مشقت برای آنان وجود داشته باشد به خدمت ادامه

ادامه مطلب
...
نویسنده : بازدید : 21 تاريخ : پنجشنبه 4 مرداد 1397 ساعت: 14:04