هزینه درمان چیست؟

ساخت وبلاگ
چکیده : حق نگهداری یا همان هزینه درمان چیست؟؟دوستانی که حقوق بگیر نیروهای مسلح می باشند بخصوص جانبازان به دف... با عنوان : هزینه درمان چیست؟ بخوانید :


حق نگهداری یا همان هزینه درمان
چیست؟؟

دوستانی که حقوق بگیر نیروهای مسلح می باشند بخصوص جانبازان به دفترساتامراجعه کنندمعرفینامه بگیریدوبه کمسیون بدوی مراجعه ودرنوبت قرار می گیرند درآنجا وپس ازتشکیل کمسیون ومعرفی به پزشک مشاوروآوردن جواب آن یاجواب منفی هست ویا مثبت اگرمثبت باشد یکی ازسه گزینه درمان شامل شما میشودوبصورت ماهانه پرداخت میگردد

گزینه یک ۳۳۹۰۰۰ت
گزینه دو۲۵۴۰۰۰ت
گزینه ۳مبلغ ۱۶۹۰۰۰ت

...
نویسنده : بازدید : 29 تاريخ : پنجشنبه 4 مرداد 1397 ساعت: 14:04